Audyt ATEX dla silosu magazynowego wiórów/trocin z system filtracji powietrza

Audyt ATEX dla silosu magazynowego wiórów/trocin z system filtracji powietrza

Przedmiotem audytu był proces transportu pneumatycznego, magazynowania oraz transportu mechanicznego wiórów/trocin drzewnych do/z silosu magazynowego z system filtracji powietrza do zbiornika trzykotłowego i następnie do pieca na paliwo stałe wewnątrz hali produkcyjnej (kotłowni).

Dokument zawierał szereg kilkudziesięciu opisów ze zdjęciami, gdzie szczegółowo zostały przeanalizowane wszystkie elementy instalacji.

W efekcie uznano, że poziom bezpieczeństwa przeciwwybuchowego istniejącego silosu magazynowego z systemem filtracji powietrza jest na poziomie NIEAKCEPTOWALNYM.

Zostały przedstawione dokładnie 17 zaleceń i rekomendacji, jakie należy spełnić, aby zapewnić spełnienie wymagań Dyrektywny ATEX oraz ograniczyć możliwość skutków wybuchu do poziomu akceptowanego dla całego silosu magazynowego z systemem filtracji.

Zacznij współpracę z FUMO!