Dokument zabezpieczenia przed wybuchem dla lakierni proszkowej

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem dla lakierni proszkowej

Analizie i ocenie związanej z zagrożeniem wybuchu poddano:

  • Dwie kabiny do malowania farbami proszkowymi,
  • Piec do wygrzewania farb proszkowych,
  • Urządzenie do malowania ręcznego (2szt.),
  • Magazyn farb proszkowych.

Wyznaczono poszczególne strefy zagrożenia wybuchem po dokładnej analizie procesu technologicznego który polegał na tym, że w hali produkcyjnej stosowane są proszkowe kabiny malarskie z operatorem na zewnątrz kabiny. Operator kabiny podczas procesu napylania stoi na podeście kabiny proszkowej.

W efekcie dokument zawierał 25 szczegółowo opisanych zaleceń, dzięki którym instalacja zapewnia teraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Zacznij współpracę z FUMO!