Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla przedszkola przeznaczonego na 350 dzieci

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla przedszkola przeznaczonego na 350 dzieci

Najważniejszym aspektem poruszanym w tym przypadku, było zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji wszystkich dzieci na wypadek powstania zagrożenia w budynku. Na podstawie konsultacji i współpracy z dyrekcją opracowaliśmy wytyczne ewakuacji, które uwzględniały często pomijane aspekty, tj. zapewnienie komfortu termicznego dla dzieci podczas ewakuacji zimą oraz sposoby ogłaszania skutecznego alarmu.

Zacznij współpracę z FUMO!