Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego hali magazynowej

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego hali magazynowej

Łączna powierzchnia użytkowa budynku: 5 500 m2,

7 stref pożarowych o różnym przeznaczeniu np. magazyn o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 4000 MJ/m2, dwukondygnacyjna część biurowa, magazyn aerozoli.

Warunki ewakuacji dostosowane do wymagań klienta odnośnie kontroli pracowników (kołowrotki na wyjściu, zabezpieczenie pozostałych drzwi ewakuacyjnych

Uwzględnienie wytycznych dotyczących stref zagrożenia wybuchem na podstawie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem, który również opracowaliśmy dla tego budynku.

Opracowanie szczegółowych planów zawierających kierunki ewakuacji, podział budynku na strefy pożarowe, ilości osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach budynku, strefy zagrożenia wybuchem i inne informacje wymagane przez rozporządzenie.

Zacznij współpracę z FUMO!