Ocena ryzyka wybuchem wraz z oceną zagrożenia wybuchem dla zakładu produkującego m. in. Oleje silnikowe, płyny do spryskiwaczy itp.

Ocena ryzyka wybuchem wraz z oceną zagrożenia wybuchem dla zakładu produkującego m. in. Oleje silnikowe, płyny do spryskiwaczy itp.

Analizie i ocenie ryzyka zagrożenia wybuchem poddano:

  • Pomieszczenie akumulatorowni o wymiarach 3,45 m x 7,45 m x 5 m,
  • Rozładunek cystern z surowcem – etanol,
  • Park zbiorników – zewnętrzne zbiorniki surowców z etanolem wraz z układem transportu (rurociągi oraz pompy),
  • Instalacja mieszania w mieszalnikach wraz z układem transportu (rurociągi oraz pompy),
  • Instalacja napełniania pojemników o pojemności 5 dm3 gotowym płynem do spryskiwaczy na hali produkcyjnej,
  • Transport produktu gotowego na paletach do magazynu wyrobów gotowych,
  • Stanowiska wytwarzania/mieszania płynów do spryskiwaczy w pojemnikach IBC na zewnątrz zakładu,
  • Stanowisko pobierana etanolu z zbiorników do pojemników IBC na zewnątrz zakładu.

Podczas oceny stwierdzono liczne nieprawidłowości, przez które prawdopodobieństwo powstania atmosfery wybuchowej w wielu przypadkach było bardzo duże. W celu zapobiegnięcia tragedii, która mogła by spowodować zagrożenie dla pracowników lub spowodować uszkodzenia, które w efekcie doprowadziłyby do wielomiesięcznego przestoju, inwestorowi przedstawiono dokładnie 34 zalecenia.

Sprawowaliśmy również nadzór nad realizacja zaleceń, obecnie firma spełnia wszelkie standardy bezpieczeństwa wynikające z dyrektywy ATEX oraz innych norm, wytycznych w tym zakresie.

Zacznij współpracę z FUMO!