Audyt bezpieczeństwa pożarowego

Audyt bezpieczeństwa pożarowego

Audyt bezpieczeństwa pożarowego

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa pożarowego oferujemy w przypadku, gdy zarządca, właściciel lub użytkownik budynku chce mieć pewność czy jego budynki zapewniają odpowiednie warunki ochrony przeciwpożarowej dla użytkowników.

Audyt jest również bardzo pomocny, gdy inwestor planuje reorganizację firmy np. zwiększenie ilości magazynowanych materiałów, zmianę procesów technologicznych itp. Analiza ma na celu nie tylko przedstawienie problemów i nieprawidłowości, ale również szereg rozwiązań, których wprowadzenie zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa pożarowego.

Świadomość ubezpieczycieli w zakresie zagrożenia pożarem wzrasta i bardzo często przed podpisaniem umowy wymagają szereg dokumentów, których brak może wpłynąć na wysokość składki.

Zacznij współpracę z FUMO!

Zadzwoń