Przegląd gaśnic i hydrantów

Przegląd gaśnic i hydrantów

Przegląd gaśnic i hydrantów

Obowiązkiem właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu jest utrzymywanie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej. Dokładnie mówiąc odpowiada za to żeby cały sprzęt przeciwpożarowy występujący w budynku był poddawany okresowym przeglądom technicznym w okresach wskazanych przez producenta sprzętu, ale nie rzadziej niż raz na rok.

Zapewnienie odpowiedniej wydajności w hydrantach oraz pewności zadziałania gaśnic, może okazać się aspektem, który uratuje ludzi będących w niebezpieczeństwie i/lub znacznie zmniejszy straty wynikające z pożaru. Nie ma nic gorszego, niż sytuacja w której pracownik bierze do ręki gaśnicę chcąc ugasić pożar, a ona w tym przypadku zawodzi.

Postawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ WYCENĘ

+48 792 929 007

+48 603 415 073

fumopoz@gmail.com