Szkolenia ATEX

Szkolenia ATEX

Szkolenia ATEX

„Mąka wybuchnie? Tak na pewno, może cukier też?” – Bardzo ważnym aspektem organizacji bezpieczeństwa firmy, jest uświadamianie użytkowników o występujących na jej terenie zagrożeń. Czy mąka może wybuchnąć? TAK może! Cukier też! Oczywiście muszą być spełnione ku temu odpowiednie parametry otoczenia oraz oczywiście źródło zapłonu. Wiedza, gdzie należy spodziewać się potencjalnych zagrożeń, w jaki sposób im zapobiegać i co robić, gdy już do nich dojdzie jest bezcenną inwestycją w bezpieczeństwo. Poczucie wśród pracowników, że dba się o ich bezpieczeństwo wpływa pozytywnie na efektywność i swobodę pracy.

Postawa prawna

§ 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ WYCENĘ

+48 792 929 007

+48 603 415 073

fumopoz@gmail.com