Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Wszędzie gdzie występuje atmosfera wybuchowa, przed udostępnieniem miejsca pracy, pracodawca jest zobowiązany zlecić sporządzenie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW). Opracowanie zawiera wszystkie aspekty związane zapobieganiem wybuchu, z którymi powinni zostać zapoznani wszyscy użytkownicy miejsc, gdzie może dojść do wybuchu. Jednym z głównych elementów dokumentu jest ocena ryzyka, na podstawie której dobierane są środki ochronne, które zostaną podjęte w celu spełnienia wymagań oraz ograniczenia skutków wybuchu. Szczegółowy wykaz określa przestrzenie zagrożone wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy.

DZPW jest niezbędnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektu, w których występują mieszaniny wybuchowe. Skutki braku świadomości zagrożenia i wynikających z tego zniszczeń powstałych przy wybuchu mogą nieść ze sobą nie tylko zagrożenie dla ludzi, ale także dla funkcjonowania firmy. Długotrwały przestój na czas remontu instalacji i/lub budynków może być przyczyną utraty ciągłości realizacji świadczonych usług, co w efekcie spowoduje szukanie przez stałych klientów innych dostawców. Jeżeli chcą Państwo powierzyć sprawy bezpieczeństwa swojej firmy profesjonalistom, to zapraszamy do współpracy.

Postawa prawna

§ 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ WYCENĘ

+48 792 929 007

+48 603 415 073

fumopoz@gmail.com