Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej obiektów (przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich) bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe. Obowiązkiem właściciela, zarządcy lub użytkownika jest zapewnienie instrukcji opracowanej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami oraz następnie wdrożenie jej do użytku.

Postawa prawna

§ 6. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ WYCENĘ

+48 792 929 007

+48 603 415 073

fumopoz@gmail.com