Ekspertyza przeciwpożarowa

Ekspertyza przeciwpożarowa

Ekspertyza przeciwpożarowa

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej ma na celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, w przypadku gdy dostosowanie istniejącego budynku do obowiązujących przepisów pożarowych i warunków technicznych może negatywnie wpłynąć na konstrukcję budynku lub jest nieekonomiczne. Najczęstszymi tego typu przypadkami jest zawężenie szerokości biegu i/lub spocznika klatki schodowej; przekroczenie długości dojścia i/lub przejścia ewakuacyjnego; brak możliwości zainstalowania hydrantów wewnętrznych w budynku itp.

Postawa prawna

§ 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019 poz. 1065 z późn. zm.).
§ 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ WYCENĘ

+48 792 929 007

+48 603 415 073

fumopoz@gmail.com