Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem

klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem

Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem

Przestrzenie zagrożone wybuchem dzieli się na strefy, klasyfikując je na podstawie prawdopodobieństwa i czasu występowania atmosfery wybuchowej. Podczas analizy przestrzeni zagrożonych wybuchem, uwzględnia się warstwy, osady pyłu i nagromadzony pył, jako źródła mogące potencjalnie wytwarzać atmosferę wybuchową. W klasyfikacji wyróżnia się sześć stref zagrożenia wybuchem.

Dla przestrzeni, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł wyznacza się:

  • Strefę 0 – gdy atmosfera występuje stale, często lub przez długie okresy;
  • Strefę 1 – gdy atmosfera może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania;
  • Strefę 2 – gdy atmosfera nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.

Natomiast dla przestrzeni, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu wyznacza się:

  • Strefę 20 – gdy atmosfera występuje stale, często lub przez długie okresy;
  • Strefę 21 – gdy atmosfera może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania;
  • Strefę 22 – gdy atmosfera nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.

Przestrzenie, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu, należy w miejscach wstępu do tych przestrzeni oznakować odpowiednim znakiem ostrzegawczym.

Postawa prawna

§ 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ WYCENĘ

+48 792 929 007

+48 603 415 073

fumopoz@gmail.com