Ocena ryzyka wybuchu

Ocena ryzyka wybuchu

Ocena ryzyka wybuchu

Pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej. Przy dokonywaniu oceny pierwszym analizowanym czynnikiem jest prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej. Następnie rozpatruje się możliwości wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych. Niezbędny jest również opis eksploatowanej instalacji, używanych substancji i mieszanin, prowadzonych procesów technologicznych. Podsumowując to wszystko otrzymuje się rozmiary przewidywanych skutków wybuchu. Zawsze należy pamiętać, że ocena musi również obejmować miejsca pracy, które są albo mogą być połączone poprzez otwory z innymi miejscami, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Postawa prawna

§ 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ WYCENĘ

+48 792 929 007

+48 603 415 073

fumopoz@gmail.com