Dokumentacja ATEX

Dokumentacja ATEX

Dokumentacja ATEX

Kompleksowa dokumentacja wymagana przez dyrektywę ATEX, niezbędna do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania zakładów, gdzie mogą występować atmosfery wybuchowe. Tego typu dokumentacja zawiera m. in. następujące elementy:

 • opis środków ochronnych, które zostaną podjęte w celu spełnienia wymagań określonych w przepisach oraz ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu;
 • wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy;
 • oświadczenie pracodawcy, że:
  – miejsca pracy, urządzenia, a także urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane, używane i konserwowane w sposób zapewniający bezpieczne i właściwe ich funkcjonowanie,
  – urządzenia spełniają wymagania przewidziane w przepisach dotyczących minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,
  – została dokonana ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej;
 • terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych;
 • określenie, dla wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy:
  – środków ochronnych,
  – zasad koordynacji stosowania tych środków przez pracodawcę odpowiedzialnego za miejsce pracy,
  – celu koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania.
Postawa prawna

§ 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931)

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ WYCENĘ

+48 792 929 007

+48 603 415 073

fumopoz@gmail.com