Operat przeciwpożarowy dla cukrowni

Operat przeciwpożarowy dla cukrowni

Dokument przedstawia szczegółowe warunki ochrony przeciwpożarowej miejsc magazynowania odpadów na terenie cukrowni. Uwzględnione zostały wszystkie wytyczne wynikające z nowego Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

W tym przypadku najważniejszymi kwestiami było m. in. Wyznaczenie gęstości obciążenia ogniowego, powierzchni strefy pożarowej, wysokości magazynowania, zapewnianie wody do zewnętrznego gaszenia z hydrantami w odległości max. 75 m oraz zachowanie minimalnych odległości od sąsiednich budynków i terenów.

Zacznij współpracę z FUMO!